top of page
harry1.jpg
rbcz.jpg

WELKOM
OP DE WEBSITE VAN

HARRY SMIT

vbag.jpg

Een miljoen mensen.


Iedere week kloppen een miljoen mensen op de verkeerde deur. Een miljoen mensen die achter die deur hulp of genezing verwachten voor hun klachten, kwalen of ziekten.
Hoe teleurstellend moet het iedere keer weer zijn om te ervaren dat de hulp die je zoekt niet gegeven wordt maar dat je telkens weer van het 'kastje naar de muur' wordt gestuurd.
Heel vaak komen mensen terecht in een geldverslindend diagnose traject en als de diagnose dan eindelijk is gesteld moeten ze er maar mee leren leven of ze krijgen medicijnen die hooguit de klachten wat kunnen onderdrukken.
Is dit omdat artsen al die mensen niet willen helpen? Nee, natuurlijk niet maar ook zij zijn slachtoffer van een systeem dat niet werkt. Hoewel artsen iedere dag briljante dingen doen zijn zij machteloos bij de chronische ziekten, klachten en kwalen.
Artsen hebben medicijnen gestudeerd en geen geneeskunde, dat is namelijk iets heel anders. Al honderd jaar probeert men ziektes te genezen door biochemische processen te beïnvloeden met lichaamsvreemde stoffen en nog steeds wil dat maar niet lukken en het gaat ook niet lukken. Een genezing moet namelijk van binnenuit komen en kan niet geforceerd worden afgedwongen.
Toch zijn er ook een miljoen mensen die een andere weg hebben gevonden voor hun klachten, want jaarlijks bezoeken een miljoen mensen een alternatieve geneeswijze. Een alternatieve geneeswijze die vaak niet machteloos is maar de juiste hulp kan bieden.
Talloze mensen hebben geen idee wat een acupuncturist, een homeopaat, een natuurgenezer, een magnetiseur of tal van andere disciplines kunnen doen bij heel veel chronische klachten.
Artsen weten het niet, de pers mag er niet over schrijven, de wetenschap moet blind blijven, de apotheker verkoopt knollen voor citroenen, (hoezo geneesmiddelen) en de zorgverzekeraars zijn al helemaal niet geïnteresseerd in uw gezondheid.
Vandaar dat het zo belangrijk is dat mensen elkaar wakker maken. Laat iedereen die een goede ervaring heeft gehad bij een alternatieve geneeswijze dit bekend maken en er voor zorgen dat een miljoen mensen die nu wanhopig op zoek zijn naar genezing voortaan op de juiste deur kloppen om die eindeloze zoektocht te beëindigen.


Met vriendelijke groet...

7 Regeltjes in de Libelle en een ingezonden brief in de Margriet.

Het waren maar 7 regeltjes in de Libelle. Die paar regeltjes in Libelle 7, 2010 hebben geleid tot een stortvloed aan hulpvragen waaraan ik onmogelijk kan voldoen.
In 
Margriet 24, 2011 staat een verslag van een patiënte van mij hoe zij verlost is van haar ondraaglijke hoofdpijnen nadat zij door mij is behandeld.
Dit alles levert meer werk op dan ik aan kan. Daarom staan er op mijn voorpagina onder het kopje "Links" heel goede organisaties vermeld met deskundige collega's van verschillende disciplines die u ook kunnen helpen.

Omdat ik het zo ontzettend jammer vind dat er nog steeds geen brug is tussen de reguliere en de alternatieve geneeswijzen. De grote stromingen zoals de klassieke homeopathie, acupunctuur, natuurgeneeswijzen, paranormale geneeswijzen en nog tal van andere disciplines hadden allang een plaats moeten hebben in ons reguliere zorgstelsel. Wat dat betreft lopen we hopeloos achter op de ons omringende landen.
Er is ontzettend veel lijden maar ook heel veel nodeloos lijden omdat symptoombestrijding nu eenmaal geen permanente oplossing is.
Genezen is namelijk iets heel anders dan knutselen of sleutelen in biochemische processen met lichaamsvreemde stoffen die wij abusievelijk 'genees'middelen noemen.
Toch denk ik dat het een keer zal veranderen omdat steeds meer mensen op twee sporen gaan zitten en zowel de reguliere als de alternatieve geneeswijzen gebruiken. De reguliere voor alles wat technisch en zichtbaar is, de alternatieve voor alle chronische ziekten, klachten en kwalen.
Zeker wanneer de ziektekostenverzekeraars tot de ontdekking zullen komen dat men met de alternatieve geneeswijzen miljarden aan zorgkosten kan besparen. Hoe lang dat nog gaat duren valt moeilijk te voorspellen, de belangen zijn ontzettend groot. Men verdient tenslotte meer aan mensen die ziek zijn dan wanneer ze gezond zijn.
Ondanks al die gigantische belangen zullen we, hoop ik, ooit gaan samenwerken omdat steeds meer mensen dat willen en wat mij betreft beginnen we daar zo snel mogelijk mee.
Vandaar die paar regeltjes in de Libelle, het verslag in de Margriet en het gastenboek op mijn website, zodat iedereen kan lezen dat er nog heel veel meer mogelijk is dan de reguliere symptoombestrijding en dat het vooral veel goedkoper kan.

Heel veel succes bij het vinden van de juiste hulp.


Harry Smit

Harry Smit, magnetiseur
door Geesje Lunshof

Hoewel Harry Smit zowel magnetiseur als klassiek homeopaat is, is hij voornamelijk werkzaam als magnetiseur. Zeer veel mensen met een grote verscheidenheid aan ziektes en kwalen zijn in de loop der jaren vaak op wonderbaarlijke wijze door hem genezen, getuige het gastenboek op zijn website (www.harrysmit.com). Nadat ik zowel een vriend als mijn buurvrouw na slechts enkele behandelingen volledig had zien opknappen - mijn buurvrouw had ernstige RSI klachten en was daar na vijfenveertig behandelingen bij de fysiotherapeut nog steeds niet van af en mijn vriend had al meer dan een half jaar hevige hoofdpijn waarvoor noch de dokter noch de verschillende specialisten een oorzaak konden vinden - was mijn belangstelling gewekt. Ik zocht hem op in zijn praktijk in Boskoop.
Harry Smit wil graag over zijn werk praten, maar niet, zo stelt hij voorop, omdat hij er op uit is om nieuwe patiënten te werven - vanwege de enorme toeloop kan hij nog maar mondjesmaat nieuwe patiënten aannemen - maar omdat hij het betreurt dat de reguliere geneeskunde zo afwijzend staat tegenover alternatieve geneeswijzen.
Hij zegt: Als de reguliere en alternatieve geneeskunde samen zouden werken, is er heel veel te winnen. Zowel voor de patiënt als voor de ziektekostenverzekeraars. Momenteel zijn er mensen die jarenlang ronddraaien in het medische circuit en nog steeds ziek zijn.
In al die jaren dat ik dit werk doe heb ik al tal van mensen kunnen genezen waarmee ze al jaren van het kastje naar de muur waren gestuurd ondanks allerlei reguliere behandelingen en medicijnen.

Ik heb begrepen dat er ook veel moeders met zieke kinderen, zelfs met baby's bij je komen?


Ja, huilbaby's kan ik goed helpen. Vaak huilen ze vanwege spanningen tijdens de zwangerschap, een traumatische geboorte, reflux of een allergie voor koemelk. Ook heb ik een groot aantal baby's op zien fleuren door de moeder aan te raden de flesjes niet meer op te warmen in de magnetron. De magnetron dood de levenskracht in het voedsel. Naast alle stofjes die nodig zijn als bouwstenen voor ons lichaam, heeft voedsel ook een energetische waarde. Alles wat uit de magnetron komt is zijn uitstraling kwijt, heeft geen energetische waarde meer. Onze voeding is tenslotte ons medicijn. Een goede gezondheid begint altijd met gezonde en goede voeding. Een baby die 5 of 6 keer per dag een flesje krijgt uit de magnetron, heeft meteen al een enorme achterstand. Zo'n baby raakt zijn weerstand kwijt. Die help ik er weer bovenop. Ook word ik overstroomd met kinderen met allerlei aandoeningen, ADHD, ADD, ASS, PDD-NOS, NLD, Asperger, je wilt niet weten wat ze allemaal opgeplakt krijgen en welke medicijnen ze moeten slikken. Men doet zijn uiterste best om het juiste etiketje te vinden. Heeft men dat gevonden, dan kun je naar huis met pilletjes. Dan kunnen ze verder niets anders doen dan medicijnen geven. Maar medicijnen zoals Ritalin, Concerta enz. zijn een schijnoplossing, daarmee schuif je de problemen alleen maar voor je uit. Terwijl de alternatieve genezer de kinderen in hun genezingsproces kan ondersteunen. Dankzij de onvermoeibare inzet en ontdekkingen van Tinus Smits is er nu ook de CEASE-therapie. Een therapie die de kwalijke gevolgen van de (kinder)vaccinaties vaak kan genezen. In mijn ogen de enige therapie die al die kinderen met gedragsstoornissen van autisme tot ADHD echt kan helpen. Die kinderen zie ik vaak heel goed terecht komen. Medicijnvrij en blij. Jammer dat men geen aandacht wil schenken aan andere mogelijkheden dan medicijnen, want zo dreigt er een hele generatie kinderen zonder toekomst op te groeien.

Wat is volgens jou de oorzaak van die grote toename van gedragsgestoorde kinderen?
De allergrootste oorzaak van die grote toename van kinderen met stoornissen binnen het autistische spectrum ligt aan het vaccinatie beleid. Er wordt te vroeg en teveel gevaccineerd. De meeste ouders hebben geen idee welke stoffen er in een vaccin zitten, die in hun baby wordt gespoten. Daarom raad ik ouders ook altijd aan om er zoveel mogelijk over te lezen. Om mee te beginnen kan men het boekje Vaccinaties, kan het ook anders van Tineke Schaper of Vaccinaties doorgeprikt van Cisca Buis lezen, het boek vaccinvrij van Door Frankema is een regelrechte aanrader. Op de sites
Stichting Vaccinvrij en op de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken kan men ook heel veel goede informatie vinden.

Hoe sta jij dan tegenover vaccineren?
Zoals ik er nu in sta en met de kennis die ik nu heb zou ik er nooit voor kiezen. Natuurlijk begrijp ik dat ouders hun kinderen willen beschermen maar dat doe je niet met een vaccinatie.
Nu kiezen de meeste ouders voor vaccinatie op basis van emotie en het vertrouwen dat de wetenschap het allemaal heeft uitgezocht. Dan komen ze bedrogen uit want de medische wetenschap staat onder controle van Big Pharma en artsen weten er verder niets van, die ontkennen gewoon alle schade. Dat noemen ze dus cognitieve dissonantie.
Geen enkel vaccin is veilig en schade brengt het altijd toe, soms weinig soms heel veel en de gevolgen worden daar nooit mee in verband gebracht.

Hoe kan het dat jij kan genezen waar de gewone arts vaak machteloos is.
Ik denk dat wat het lichaam aan ziektes teweeg brengt ook weer kan genezen mits je het de juiste middelen geeft en de juiste informatie. Een lichaam beschikt over een enorme reserve aan zelf herstellend vermogen en dat activeer ik. Aan mij kleeft het talent om te werken met dat energielichaam van een mens. Daarin zit het grote geheim om een mens weer gezond te maken.
Een arts moet werken met middelen gemaakt door de farmaceutische industrie die werken wel maar genezen niet. Daarom moet men vaak levenslang medicijnen gebruiken om de klachten te blijven onderdrukken.
Natuurlijk heeft de reguliere geneeskunde enorme waarde maar dan meer bij acute ziekten en letsels. Mensen met chronische klachten en ziekten die bij een reguliere arts lopen zitten eigenlijk in het verkeerde systeem want symptoombestrijding is nooit een echte oplossing.


Wat doe je dan?
Op de plek waar een disbalans, stagnatie of pijn zit, voel ik mijn handen tintelen en gloeien; ze blijven als het ware aan het lichaam plakken. Hoewel het een talent is dat aan me kleeft en waarmee ik moet werken, is het in wezen een autonoom proces. In principe zet ik heel ingewikkelde processen in gang, maar heb ik daar voor de rest geen invloed op. Ik werk op het zelfgenezend vermogen van de patiënt. Het zelfgenezend vermogen is iets dat alles wat leeft in zich draagt. Het staat soms op een laag pitje en dan kun je het op verschillende wijzen aanvuren. Ik zet dat zelfgenezend vermogen als het ware aan het werk.
Ziekte is eigenlijk een verstoring als uitdrukking van soms een verkeerde levenswijze of verkeerde gedachtegang. Daar komen dan verstoringen uit voort, wat zich in het lichaam als ziekte gaat manifesteren. Mensen die ziek zijn, hebben heel diep van binnen de handleiding meegekregen om beter te worden. Dus wanneer je iemand in zijn genezingsproces steunt, weet zo iemand van binnen al heel gauw wat hij anders moet doen. Je brengt als het ware de ziekte terug in het bewustzijn. Dat is wat je in principe genezen mag noemen. Daarom is het zo belangrijk dat de reguliere en alternatieve geneeskunde met elkaar in gesprek gaan.
Een mens is niet louter een lichaam - een soort fabriek met allerlei chemische en fysische processen. Achter die processen ligt een energieverhaal. Ieder mens heeft een energieveld en wanneer zich daar disharmonie voordoet, druppelt dat door in het fysieke lichaam. Het fysieke lichaam is een blauwdruk van de energie. Ik werk met die energie. Ik heb hier bijvoorbeeld een meisje gehad die op de wachtlijst stond voor een herniaoperatie. Zij was al bij allerlei therapeuten geweest, maar niets hielp. Na zes behandelingen bij mij was ze volledig van haar hernia genezen. Na de eerste behandeling kreeg ze een enorme verergering, want naast het zelfgenezend vermogen van het lichaam is er ook het zelfordenend vermogen.

Kun je dat uitleggen?
Meestal zie ik eerst een verergering als mensen hier komen met klachten. Als men zich meteen na een behandeling beter voelt, ben ik daar niet altijd blij mee, want het betekent vaak dat er een onderdrukking zit. Een onderdrukking geeft meteen resultaat, maar de genezing is dan niet altijd van lange duur. Een werkelijk geneeskrachtige reactie kenmerkt zich in de meeste gevallen door eerst een verergering van de klachten en daarna pas de verbetering. Dit komt omdat het organisme op de klacht moet reageren. Dat meisje bijvoorbeeld, had een scheve tussenwervel. Het lichaam heeft de kracht niet om dat uit zichzelf te genezen. Als ik haar behandel, wordt het zelfordenend vermogen van het lichaam aangevuurd en dan gaan de spieren en pezen de wervel weer op zijn plaats trekken. Dat doet pijn, want de wervel schuift over de zenuw. Zij lag na de behandeling dan ook de hele nacht wakker van de pijn, maar 's morgens stond ze op en was de pijn weg - de zenuwbeklemming was opgeheven. Ze hoefde niet meer geopereerd te worden. Haar verhaal staat ook in mijn gastenboek.
Zulk soort gevallen heb je vaker?
Aan de lopende band. Veel resultaten kun je lezen in het gastenboek op mijn website en dan zie je nog maar het topje van de ijsberg. Ik heb die website opgezet omdat ik las dat er een programma gemaakt zou worden over slachtoffers van kwakzalvers en toen dacht ik: als we zo aan de gang blijven, komen we nooit dichter bij elkaar. Al die mooie dingen die hier gebeuren zouden eigenlijk op schrift gesteld moeten worden. Dus heb ik mijn patiënten gevraagd of ze een reactie wilden schrijven op mijn website, zodat anderen kunnen zien wat er al niet mogelijk is. Want er is ontzettend veel onnodig lijden. Lijden is soms nodig - zonder wrijving is er geen groei - maar het lijden hoeft niet zo lang en diep door te gaan.

Moet je ervoor openstaan om door jou genezen te kunnen worden?
Nee hoor, dan zou ik mijn praktijk wel kunnen sluiten. Een wond geneest ook uit zichzelf, ook al geloof je daar niets van. Wat ik doe, werkt buiten het bewustzijn om. Net zoals mensen zich niet erg veel zorgen hoeven te maken of hun nieren urine zullen produceren of hun hart zal blijven pompen. Het gaat buiten henzelf om. Het heeft ook niets te maken met het placebo-effect of met suggestie. Mensen komen hier vaak met een houding van: nou ja, laat ik het maar eens proberen. Ze zijn vaak wanhopig van de pijn en ellende en denken dan: baat het niet, het schaadt ook niet.

Ja, een baby bedenkt natuurlijk ook niet zelf dat hij beter kan worden.
Zo is het. Ik heb hier ooit een autistische jongen gehad met een ernstige gedragsstoornis, die echt niet wist wat hij hier kwam doen. Nu is hij van de medicijnen af en zijn gedrag is enorm verbeterd. Zijn moeder vertelde dat zijn psychiater stomverbaasd was en mij wilde bellen. Maar het is inmiddels twee jaar geleden en hij moet nog bellen. Zo iemand is natuurlijk helemaal niet geïnteresseerd in dergelijke resultaten. Waarom? Ach, dat zal wel met zijn ego te maken hebben. Net zoals het volgens mij ook heel frustrerend moet zijn voor een dermatoloog als een kind met eczeem bij een klassiek homeopaat of magnetiseur wel van eczeem geneest.

Zou een dokter of specialist dan overbodig zijn?
Nee, natuurlijk niet. De reguliere geneeskunde heeft zeer zeker zijn waarde voor bepaalde aandoeningen maar niet voor welvaartsziekten en chronische ziektes.
Soms zit ik weleens op www.kinderneurologie.eu daar staat een schat aan informatie over allerlei kinderziekten en aandoeningen tot in detail beschreven wat er mis is. Dat vaak de kindervaccinaties de aanleiding zijn voor allerlei ziektes en syndromen ontgaat ze volkomen en verder kunnen ze bijna niets anders dan wat therapie aanbieden en medicijnen om de klachten te verlichten.

Als iemand bijvoorbeeld kanker heeft, stuur jij hem dan door naar een dokter?
Ik ben alternatief genezer en heel blij met wat ik kan, maar ik heb ook mijn beperkingen, en daar moet ik me natuurlijk wel bewust van zijn. Ik heb een bepaalde begaafdheid maar kan niet alles. Vandaar dat ik pleit voor een bepaalde regulering in de alternatieve geneeswijze, want je hebt veel kaf onder het koren. Zeker het paranormale heeft nu eenmaal een onweerstaanbare aantrekkingskracht op veel mensen. De bordjes op de deur bij mij staan ergens voor. Lid van de VBAG en de RBCZ. Ik heb een HBO opleiding achter de rug en dat heeft een bepaalde meerwaarde. Iedereen kan zich magnetiseur noemen, of natuurgenezer, en dat is fout. Ik ben lid geworden van de vereniging en ben daarmee onderworpen aan de regels van die vereniging. Ik word gevisiteerd, mijn praktijk wordt beoordeeld en ik ben verplicht om nascholing te volgen.

Hoe ben je er achter gekomen dat je magnetiseur bent?
Ik ben er eigenlijk spelenderwijs ingerold. Er is natuurlijk altijd wel een bepaald gevoel dat iemand over zichzelf heeft. Een aap hoef je ook niet te leren klimmen. Iedereen zal uiteindelijk altijd handelen naar zijn aard en aanleg. Datgene wat een mens aan talenten in zich draagt, zal hij op een gegeven moment in het leven gaan gebruiken. Dat kan muzikaliteit zijn, een schrijverstalent, sprekerstalent. ict of noem maar op. Vaak duurt het een tijd voor je erachter komt wat jouw specifieke talent is.
Toen ik een jaar of 22 was, liep ik klem in het vak dat ik uitoefende. Ik voelde van binnenuit dat ik niet echt op mijn plek zat. Ik ben toen op aanraden van een kennis naar een helderziende gegaan die mij dingen vertelde die zij echt niet kon weten. Toen ik haar vroeg welk beroep het beste bij mij paste, zei ze: 'Meneer, u bent magnetiseur, u krijgt een heel drukke praktijk en u werkt net zo lang tot u dood gaat.' Spoedig daarna kwam een vriend langs om een partijtje te schaken. Die jongen liep alsmaar door mijn kamer met zijn been te slingeren. Ik vroeg hem wat er aan de hand was en hij zei: 'Ik word helemaal gek van mijn knie, ik kan niet meer slapen van de pijn, ik loop al een half jaar bij de fysiotherapeut en het wordt eigenlijk alleen maar erger.' Ik vroeg hem of ik mocht proberen hem te helpen, wat hij goed vond. Dus ik pak zijn knie en voel gewoon van binnen wat ik moet doen. Net alsof er een paar afsluitingen in je bewustzijn opengaan en je het gevoel krijgt: ik moet zus of zo doen. Na twintig minuten dacht ik dat het wel gedaan was, en zei ik: 'Kijk maar wat het gaat worden, ik ben benieuwd.' De volgende dag zei hij: 'Ik weet niet wat je gedaan hebt, maar de pijn is bijna helemaal weg, kun je het nog eens doen?' Dus ik die knie nog een keer behandeld; we deden daar allebei een beetje lacherig over, maar de volgende week was die knie wel helemaal beter. Toen belde een week later zijn moeder, zij zei: 'Je hebt mijn zoon geholpen aan zijn knie en ik loop al 3 maanden bij de fysio met een slijmbeursontsteking, waar ik maar niet vanaf kom, kun jij me niet helpen?' Dus toen ben ik naar haar toe gegaan. Ik voelde gewoon wat ik moest doen, ik voelde de pijn in die schouder zitten, ze kon nog geen kopje optillen. Na drie behandelingen kon ze alles weer doen. Zo is het balletje gaan rollen en het is nooit meer opgehouden.

Jij zegt: ik voelde gewoon wat ik moest doen. Hoe leg je dat uit?
Ik voel bepaalde sensaties in mijn handen, een soort weerstand; ik voel waar de pijn of de klacht zit. Het is ook een intuïtief proces, alsof er van binnenuit een bepaalde invloed is die jou vertelt wat je moet doen. Of ik daarbij geleid wordt door een hogere macht of dat het iets van binnenuit is, daar weet ik geen verschil tussen te maken. Wat van binnenuit komt, komt uiteindelijk ook van een hogere macht. Want uiteindelijk zijn we allemaal een deel van die hogere macht.


Is magnetiseren hetzelfde als reiki?
Een magnetiseur is een doorgeefluik van kosmische energie. Die zg. reikimeesters dachten dat ze dit aan iedereen konden leren met wat rituele handelingen. Alleen zagen ze één belangrijk ding over het hoofd en dat is dat men zonder de vereiste aanleg niets kan beginnen. Op papier zag het er wel goed uit maar in de praktijk werkte het meestal niet.
Iemand met een hamer in zijn hand is tenslotte nog geen timmerman. Inmiddels hoor je er weinig meer van.

Doet de wetenschap daar dan geen onderzoek naar?
Ze zeggen wel dat ze de alternatieve geneeswijzen hebben onderzocht, maar niemand weet wanneer en hoe deze onderzoeken ooit hebben plaats gevonden.
In ieder geval heb ik in al die jaren nog niemand gesproken die aan een dergelijk onderzoek heeft meegewerkt.
Het zou de gezondheidszorg op jaarbasis miljarden euro's schelen als men de alternatieve geneeswijzen serieus zou nemen. Maar ja, zolang de wetenschap ervoor kiest om doof en blind te blijven schieten we niet erg op.

Waarom zou de wetenschap ervoor kiezen om doof en blind te blijven?
Omdat er met symptoombestrijding met gepatenteerde medicijnen nu eenmaal het meeste geld valt te verdienen. Aan gezonde mensen kun je niets verdienen, dus houden ze de mensen liever klachtenvrij ziek. Om het allemaal nog ingewikkelder te maken noemen ze medicijnen geneesmiddelen, terwijl kruiden en homeopathie waarmee men echt kan genezen niet meer als zodanig aangemerkt mogen worden.
De meeste medicijnen worden uit aardolie bereid, daar zit geen enkele levenskracht in zoals men die in de natuurlijke geneesmiddelen wel aantreft.

Met zoveel tegenwerking van de wetenschap zal samenwerking wel lang op zich laten wachten.
Ik denk ook niet dat veranderingen van bovenaf zullen komen maar meer vanuit de mensen zelf. Er zijn tegenwoordig steeds meer mensen die dat eindeloze aanmodderen met medicijnen een beetje zat beginnen te worden, die gaan op internet zoeken en komen er dan achter dat er nog heel veel meer mogelijk is dan alleen maar de reguliere behandelwijze.
Met google kom je tegenwoordig al een heel eind.
Denk maar eens aan al die kinderen die met zalfjes, kuurtjes en pufjes op de been worden gehouden, terwijl de gezondheid van die kinderen alleen maar achteruit hobbelt. Veel ouders gaan daarmee naar een alternatieve genezer. Als hun kind dan heel snel opknapt en geen medicijnen meer nodig heeft gaat dat als een lopend vuurtje. Zo zijn er nog tal van andere voorbeelden waarmee men naar een alternatieve genezer gaat. Vandaar dat de alternatieve geneeswijzen een steeds grotere plaats innemen.


Kun je iedereen genezen?
Er zullen altijd mensen zijn die ik niet kan helpen. Soms is wat ik kan niet toereikend voor die bepaalde klacht. Maar ik wil mij niet teveel frustreren met klachten waar ik niets mee kan, ik leg mij liever toe op dingen die ik wel kan. Ik kan iemand met een gebroken been niet helpen, maar wel kan ik het genezingsproces versnellen.
Genezen is een gezamenlijk proces, ik ben een hulpmiddel en ik heb een paar werktuigen waar ik mensen mee kan helpen, maar ze zullen uiteindelijk zelf moeten kiezen of ze daar iets mee willen doen. Ook met auto-immune ziekten zoals reuma of MS kan ik weinig. Die zitten te diep in de genen verankerd daar kun je het beste mee naar een klassiek homeopaat.
Ook kanker is een aandoening die niet echt neigt naar zelfgenezing. Het vereist een multidisciplinaire aanpak om kanker te genezen. Als magnetiseur heb je te weinig wapens in handen om dat te kunnen bevechten. Je kunt iemand natuurlijk wel helpen om door de chemo heen te loodsen en in conditie te houden.
Hoewel ik goede dingen heb gezien van chemo en bestraling blijft men daarmee toch meestal achter de feiten aanlopen en steekt de kanker vaak de kop weer op. Een mogelijke reden dat de reguliere geneeskunde er maar niet in slaagt de strijd tegen kanker te winnen, is de manier waarop ze de kanker beschouwd. De reguliere behandelingen zijn gericht op de tumoren zelf en zien de tumor niet als een manifestatie van een meer algemeen proces. Daardoor komt de kanker vaak weer terug en is dan meestal fataal.
Om kanker echt te genezen is veel meer nodig. Als er nu eens wijze mannen/vrouwen kwamen van zowel de reguliere als alternatieve geneeskunde om dat probleem in kaart te brengen, dan denk ik dat we een heel eind zouden opschieten.
Wel vreemd eigenlijk dat ondanks de affaire 'Millecam' steeds meer kankerpatiënten op twee sporen gaan zitten en ook de alternatieve genezer betrekken in het proces.

Hoe weet je welke therapeut je moet kiezen, of welke geneeswijze voor jou geschikt is?
Het is mijn stellige overtuiging dat iedereen die een diep verlangen in zich draagt om beter te worden uiteindelijk op het juiste pad gezet wordt. De spirituele wereld heeft absoluut middelen om mensen uiteindelijk via via op het juiste pad te zetten. Dat mensen met laten we zeggen reuma bij mij niet beter worden, wil niet zeggen dat ze niet geholpen kunnen worden. Ik denk dat er altijd een geest van leiding is en hoe meer je je overgeeft aan die leiding, hoe meer die leiding voor je werkt. Daar kan een kanttekening bij geplaatst worden, er komen mensen bij therapeuten terecht die absoluut fout bezig zijn. Dat hoort dan misschien bij het leerproces, want je openstellen moet niet ontaarden in naïviteit.
Daartegenover staat dat er heel veel goede alternatieve therapeuten zijn. Ik zou dan ook graag een lans willen breken voor de hele sector. Niet voor mijzelf, want ik word overstroomd met werk en moet veel mensen doorsturen. En ook als wat ik doe niet toereikend is voor bepaalde klachten, raad ik mensen aan daar of daar naartoe te gaan. Heel vaak zie je mensen daar dan wel beter worden. Er was ooit een groot iriscopist die zei: "je kunt elkaar beter aanvullen dan aanvallen".
Toch is er zelfs een vereniging die jullie liever ziet gaan dan komen.
De VTdK bedoel je? Tja, wat kan ik daar nu over zeggen. Het is eigenlijk maar een marginaal clubje sneue artsen die niet mee kunnen gaan met de nieuwe inzichten.
Er komen inmiddels steeds meer jonge artsen die met hele andere ogen kijken naar ziekte en gezondheid. Onlangs zag ik op facebook een jonge arts die in drie minuten even kon uitleggen waar het reguliere systeem mank op gaat.
Over tien jaar ziet de geneeskunde er heel anders uit. Steeds meer artsen worden de hete adem van de farmaceutische industrie zat en voelen al die protocollen als beklemmend.

Zou je nog een algemeen advies kunnen geven?
Een goede gezondheid begint altijd in de keuken. Gezonde voeding is altijd de basis.
www.ahealthylife.nl is een fantastische site boordevol informatie.
Je kunt je ook abonneren op zijn nieuwsbrief.
Probeer klachten altijd op een natuurlijke manier op te lossen met zo min mogelijk medicijnen.
Jonge ouders raad ik aan om zich te verdiepen in de vaccinatie problematiek, het is een hele klus maar het is te doen. Mocht je ooit met je kind in het Maxima centrum zitten heb je spijt dat je het niet hebt gedaan.
Lees de boeken van wijlen Dr. Hans Moolenburgh, hij heeft een schat aan informatie achtergelaten.
Maar bovenal, wees een beetje lief voor elkaar. Tegenwoordig hoef je maar iets te zeggen en heel Twitter vind er gelijk iets van.
Wat dat betreft zijn we er met de social media niet op vooruit gegaan.
Verder wens ik iedereen een gelukkig en geliefd leven toe waarin men de eigen talenten volop zal kunnen ontwikkelen.

bottom of page